Array ( [SERVER_SOFTWARE] => nginx/1.18.0 [REQUEST_URI] => /%E8%AB%87%E5%A8%81%E5%A1%914d%E9%AB%94%E9%9B%95/ [USER] => www-data [HOME] => /var/www [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) [HTTP_ACCEPT] => text/html,text/plain,text/xml,text/*,application/xml,application/xhtml+xml,application/rss+xml,application/atom+xml,application/rdf+xml,application/php,application/x-php,application/x-httpd-php [HTTP_HOST] => www.miracle-aesthetics.com [SERVER_NAME] => www.miracle-aesthetics.com [SCRIPT_FILENAME] => /var/www/miracle-aesthetics.com/htdocs/index.php [REDIRECT_STATUS] => 200 [SERVER_PORT] => 443 [SERVER_ADDR] => 2400:8902::f03c:92ff:fe95:ea2 [REMOTE_USER] => [REMOTE_PORT] => 4420 [REMOTE_ADDR] => 2a01:4f8:190:94b6::2 [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [HTTPS] => on [REQUEST_SCHEME] => https [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [DOCUMENT_ROOT] => /var/www/miracle-aesthetics.com/htdocs [DOCUMENT_URI] => /index.php [SCRIPT_NAME] => /index.php [CONTENT_LENGTH] => [CONTENT_TYPE] => [REQUEST_METHOD] => GET [QUERY_STRING] => [FCGI_ROLE] => RESPONDER [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1620866904.29 [REQUEST_TIME] => 1620866904 )

談威塑4D體雕


看到最近的新聞,有感而發,這是與Dr. Hoyos在威塑4D認證的合照。

要進行體雕,抽脂只是基本的入門功夫,必需結合解剖學的概念,由深而淺,深淺交替運用,達到曲線的身材,有了基礎的訓練、加上正確的解剖概念,才有辦法達成真正的曲線雕塑,而不只是局部麻醉,頭痛醫頭,腳痛醫腳的單純治療。

整形外科的訓練,在重建手術取皮瓣時,對於解剖的構造一覽無餘,也必需很清楚知道這些構造。同時術中監控跟術後照顧也是外科加護等級的照顧,所以在各個層面的要求跟認知,都會比許多沒有接受過正統專科訓練的醫師來的細緻許多。